Bucureşti
  
 
 
 

În data de 12 Aprilie 2000, un grup de personalităţi ale vieţii ştiinţifice academice din Bucureşti a decis înfiinţarea unei Fundaţii care să promoveze iniţierea de proiecte şi instituţii care să încerce să limiteze exodul elitei tinerilor specialişti din domeniul ştiinţelor exacte, oferindu-le aici in ţară posibilitatea de a işi forma şi dezvolta o carieră de cercetare de vârf, comparabilă cu ce li se oferea în marile centre din străinatate. Fundaţia "Şcoala Normală Superioară" a fost recunoscută ca ONG prin Decizia 186/F din 20 Iunie 2000 a Tribunalului Bucureşti.

Unul dintre principalele scopuri ale Fundaţiei "Şcoala Normală Superioară", de la care îi vine şi numele, a fost înfiinţarea în România a unei instituţii de învăţământ superior de elită în domeniul ştiinţelor exacte, după modelul Şcolilor Normale Superioare din Franţa şi Italia (create de Napoleon în 1794) şi al colegiilor marilor Universităţi din Anglia.

Documente recente

Scurt istoric

Iniţiativa acestui demers a aparţinut unui grup de tineri matematicieni reveniţi din mari centre din vest în care îşi obţinuseră doctoratul cu lucrări remarcabile. Dintre cei mai activi membri ai acestui grup îi vom aminti pe

În 13 Ianuarie 2001, conducerea Fundaţiei "Şcoala Normală Superioară" decide înfiinţarea, în colaborare cu Institutul de Matematică ``Simion Stoilow" al Academiei Române, a Departamentului de Matematică al Şcolii Normale Superioare din Bucureşti. Acest departament îşi propune să organizeze 2 cicluri de învăţământ superior de matematică:

Acest Departament îşi începe activitatea la 1 Octombrie 2001. Admiterea în Ciclul Preliminar se făcea pe baza unui examen scris şi oral.

Şcoala Normală Superioară din Bucureşti a fost acreditată ca Şcoală Academică Postuniversitară de drept privat prin Hotărarea de Guvern 693/12.06.2003. Ea a rămas nominalizată in HG.940/10.06.2004, HG. 1609/30.09.2004 şi HG. 916/11.08.2005, iar Art. 7. al HG. 676/28.06.2007 stipulează că: „Şcolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiinţate în baza unor alte acte normative funcţionează în conformitate cu prevederile acestora.”

Primele diplome de Master in Matematică ale Şcolii Normale Superioare din Bucureşti au fost eliberate in anul 2004 pentru absolvenţii promoţiei programelor de master 2003-2004.

În perioada 2002 – 2011 a funcţionat şi un Departament de Informatică al Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, organizat şi coordonat de către Răzvan Diaconescu (Inst. “Simion Stoilow”).

În perioada 2008 – 2017 a funcţionat şi un Departament de Chimie Biologică al Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, organizat în colaborare cu Institutul de Biochimie al Academiei Române şi coordonat de către Ştefan Szelacsek.

În perioada 17 – 18 Mai 2007 are loc Auditul extern al Şcolii Normale Superioare – Bucureşti organizat de Ecole Normale Superieure de Paris (rue d’Ulm) la cererea conducerii Fundaţiei « Şcoala Normală Superioară ».

După intrarea în vigoare a HG 404 din 29.03.2006, privind organizarea studiilor universitare de nivel masteral, Fundaţia « Şcoala Normală Superioară » a pornit demersurile pentru acreditarea programelor sale de studii masterale si respectiv acreditarea Şcolii Normale Superioare – Bucureşti ca instituţie de învăţământ universitar de nivel masteral.

Preşedinţii Fundaţiei SNSB

Rectorii SNSB

Rapoarte de activitate