Metode diferentiale deterministe si stocastice in studiul unor modele de evolutie
MDDS

Contract de Cercetare in cadrul Programului de Cercetare de Excelenta al ANCS
Nr. 2-CEx06-11-18/2006

Octombrie 2006 - Noiembrie 2008

(english version)

REZUMAT
Colaborari Internationale:
  1. programul de 5 ani AMAMEF (Advanced Mathematical Methods for Finances) organizat de European Science Foundation, la care chipa IMAR este parte si coautor al propunerii;
  2. reteaua europeana GDR - Mathematique et Physique Quantique organizata de CNRS (Franta);
  3. cooperarea internationala: "Aspects mathématiques: du transport fermionique dans les systèmes mésoscopiques et les nanosystèmes et dans les cristaux ioniques; du scattering par des surfaces périodiques" intre IMAR si CPT-Marsilia, (in cadrul acordului interacademic al Academiei Romane cu CNRS - Franta);
  4. cooperare cu Proiectul SPECT al European Science Foundation in organizarea celei de a 10-a editii a Conferintei Internationale Quantum Mathematics.
TEMATICA:
  1. Rafinarea metodei variationale de solutionare a ecuatiilor deterministe.
  2. Metode avansate in studiul ecuatiilor diferentiale stocastice; aplicatii in matematica financiara si analiza sistemelor.
  3. Studiul operatorilor Schroedinger prin metode operatoriale si de teoria potentialului;
  4. Studiul unor algebre de operatori pseudodiferentiali care apar in descrierea matematica a evolutiei unor sisteme cuantice.
  5. Elaborarea de modele de interes in studiul unor sisteme fizice si obtinerea de rezultate cu privire la acestea: studiul transformarii de 'backscattering'; ecuatii de miscare generate de Hamiltonieni liniari asociate grupului Jacobi; probleme la limita pentru ecuatii de transport; construirea de modele Lagrangiene supersimetrice;
PARTENERI: ECHIPA
ACTIVITATE

[IMAR]