Metode Operatoriale, Analiza Functionala si Complexa, cu Aplicatii

Contract de Cercetare in cadrul Programului de CeEx al ANCS
Nr. 05-D11-23/2005

Octombrie 2005 - Septembrie 2008




Parteneri


 • Institutul de matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane - coordonator de proiect
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iasi
 • Universitatea de Vest - Timisoara
 • Universitatea din Pitesti


  Acest proiect propune o tematica actuala in matematica, cea a aplicarii metodelor de analiza matematica, atat in obtinerea unor rezultate teoretice semnificative in matematica cat si in rezolvarea unor probleme ce se obtin din modelarea matematica a unor procese si fenomene reale de interes practic. Analiza matematica, cu toate formele ei specializate s-a dovedit a fi un instrument esential de cercetare in majoritatea ramurilor de cercetare stiintifica si tehnologica. Ne propunem valorificarea vastei experinte acumulate de echipele implicate in acest proiect, prin aducerea la un loc a diferitelor metode specifice, si pentru abordarea unor probleme de interes major in cercetarea actuala.



  TEMATICA:
  1. Metode matematice avansate deterministe si stocastice: probleme de control si teoria potentialului
  2. Procese de difuzie in stabilirea interfetelor si in teoria omogenizarii
  3. Aspecte geometrice si mecanice ale structurilor unidimensionale, metode numerice pentru inegalitati cvasi-variationale, cu aplicatii in problemele de contact si frecare
  4. Metode de analiza armonica si functionala in analiza matriceala, a proceselor stocastice generalizate si a unor clase de operatori
  5. Convexitate in analiza idempotenta
  6. Algebre de operatori cu aplicatii in fizica statistica, geometrie necomutativa, sisteme dinamice si teoria numerelor
  7. Analiza complexa multidimensionala si dinamica complexa



  Echipa de Cercetare



  Activitati si Rezultate