Programe de Finanţare a Cercetarii pe Proiecte


HOME


UEFISCDI.(Anunţuri)


European Commission - FP7.(Anunţuri)

CNCS, (Anunţuri)


European Science Foundation.(Anunţuri)


European Research Council.(Anunţuri)

Premierea rezultatelor cercetării

Burse doctorale şi post-doctorale in Elveţia
Program de colaborare Elveţia - România


Programul national de burse UNESCO - L'Oreal Pentru femeile din stiinta