PN II Project ID-1191/2008


Invarianti numerici si proprietati geometrice pentru clase de sisteme dinamice

Director de proiect: Eugen Mihailescu

Echipa de Cercetare:

Rezultate obtinute in 2009:

In anul 2009 echipa de cercetare a realizat mai multe articole/preprinturi pe temele proiectului, si anume legaturile intre dinamica, teoria ergodica, analiza complexa si teoria fractalilor. Dintre acestea, 2 articole au fost acceptate deja in 2009 la publicare in jurnale ISI. Deasemenea s-au realizat preprinturile, trimise la jurnale ISI:

Rezultatele proiectului au fost diseminate in cadrul a doua conferinte internationale la care E. Mihailescu a fost invitat: