Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din cadrul IMAR

 

 

 

 

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată 馬 conformitate cu prevederile Legii 319/2003 și ale Ordinului MEN nr. 6129/2016 privind standardele minimale naționale.

 

Art.2. Funcțiile și gradele profesionale de cercetare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării performanțelor profesionale.

 

Art. 3. Anunțarea concursului, termenul de 馬scriere, componența comisiilor de concurs și componența dosarelor de 馬scriere se conformează prevederilor art. 15 in Legea 319/2003.

 

Art. 4.  Candidații la posturile de CSII și CSI trebuie să 馬deplinească standardele minimale prevăzute 馬 Anexa nr. 1 la Ordinul MEN nr. 6129/2016.

 

Art. 5. Desfășurarea concursurilor are loc conform prevederilor art. 16 al Legii 319/2003.

 

Art. 6. La evaluarea dosarelor, comisia de concurs se va baza pe grila de evaluare stabilită 馬 ședința Consiliului Științific din 28.06.2017. Aceasta prevede un maxim de 100 de puncte, 芭părțite după cum urmează:

            - max. 50 pt: calitatea științifică a rezultatelor, impact 馬 domeniu;

            - max. 20 pt: deschidere matematică;

            - max. 30 pt: integrarea 馬 colectivele IMAR, colaborare 馬 proiecte de cercetare.

            Nu poate fi declarat admis pe niciun post un candidat care nu a obținut un punctaj total de cel puțin 80 de puncte.

 

Art. 7. Contestațiile se depun 馬 termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor pe pagina de web a IMAR și la sediul institutului și se soluționează de către o comisie special alcătuită, ai cărei membri nu fac parte din comisia de concurs inițială.

 

Art. 8. Dispozițiile prezentei Metodologii se completează și se modifică 馬 raport cu modificările impuse de legislația 馬 vigoare.