Concurs Economist IA

  • Anuntul Concursului

  • Rezultat Selectie Dosare

  • Rezultat Proba Scrisa

  • Rezultat Proba Interviu

  • Rezultat Final