Tehnici operatoriale in analiza functionala, analiza complexa si procese stochastice

Contract de Cercetare in cadrul Programului de Cercetare de Excelenta al ANCS
Nr. 2-CEx06-11-34/25.07.2006

Octombrie 2006 - Noiembrie 2008

Descriere succinta a proiectului de cercetare

Teoria operatorilor liniari reprezinta atit un domeniu de studiu important al analizei functionale, cat si un rezervor de metode care pot fi aplicate in diverse domenii ale matematicii pure si aplicate. Proiectul nostru de cercetare urmareste, pe de o parte, dezvoltarea unor directii intrinseci de cercetare ale teoriei, pe de alta parte aplicarea tehnicilor de teoria operatorilor in numeroase probleme actuale dintr-o larga varietate de subiecte: analiza functionala, algebrele de operatori, geometria diferentiala, analiza de mai multe variable complexe, integrale singulare multiparametrice, procese stochastice generalizate. Domeniile cercetate sunt importante pe plan mondial si se preteaza la aplicatii interesante practice.

Proiectul este structurat pe patru teme mari de cercetare:

Director de proiect

Echipa de cercetare de la Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane

Doctoranzi

Responsabil stiintific de proiect

Echipa de cercetare de la Departamentul de Matematica al Universitatii de Vest din Timisoara

Doctoranzi

Cercetare sprijinita financiar in 2006 (faza I a contractului)

Cercetare sprijinita financiar in 2007 (faza II a contractului)

Cercetare sprijinita financiar in 2008 (faza III a contractului)